Menu

Όροι & Προϋποθέσεις

ΔΗΜΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΑΦΜ 110483434
ΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
ΑΡ. ΓΕΜΗ 51375519000

H χρήση και η περιήγησή σας στην ιστοσελίδα www.cosmoptical.gr συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη εκ μέρους σας αποδοχή και συμμόρφωση προς τους παρακάτω όρους.

1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το περιεχόμενο του παρόντος Δικτυακού Τόπου (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, εικόνων, λογοτύπου, φωτογραφιών και λογισμικού) αποτελεί εξ ολοκλήρου πνευματική ιδιοκτησία της www.cosmoptical.gr και προστατεύεται από την κείμενη Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση μέρους ή συνόλου του προαναφερόμενου υλικού, χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρείας.

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το cosmoptical.gr εγγυάται πλήρως την εκ μέρους του τήρηση των Αρχών Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κατά τη χρήση, από οποιονδήποτε, των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου.

Ειδικότερα, όλες οι συναλλαγές πραγματοποιούνται υπό την αυστηρή τήρηση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, της Οδηγίας 2016/680, καθώς και των Νόμων 4624/2019, 2472/1997, 3471/2006, 3917/2011, 4579/2018, 4070/2012 και 3783/2009, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

Περαιτέρω, η εταιρεία μας είναι πλήρως και διαρκώς συμμορφούμενη με όλες τις - εν ισχύει - σχετικές με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις πωλήσεις από απόσταση, διατάξεις της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και συγκεκριμένα: την Οδηγία 2000/31/ΕΚ, το ΠΔ 131/2003, καθώς και τον Νόμο 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Το cosmoptical.gr δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε παράνομη ή αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, να παραχωρήσει ή να μεταβιβάσει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο και για οποιαδήποτε αιτία, προς οποιονδήποτε τρίτο, προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες των χρηστών/επισκεπτών.

Βάσει Νομοθεσίας, ο καταναλωτής / χρήστης έχει το δικαίωμα να αιτηθεί, ανά πάσα στιγμή, την οριστική διαγραφή των προσωπικών του στοιχείων και δεδομένων από τα αρχεία του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Σημειώνεται ότι η υποβολή παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος είναι εφικτή και χωρίς τη δημιουργία λογαριασμού.

Κατά την υποβολή πληροφοριών και στοιχείων στην ιστοσελίδα μας, αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη της ορθότητας και νομιμότητας αυτών, καθώς και της καταλληλότητάς τους προς κάθε χρήση ή/και δημοσίευση.

Η εταιρεία μας, προκειμένου να δύναται να παράσχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών προς τον καταναλωτή, χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics, μέσω της οποίας κοινοποιούνται ανώνυμα στατιστικά χρήσης στο Skroutz.gr, ενώ τα διακινούμενα δεδομένα καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου του Skroutz.gr, την οποία μπορείτε να βρείτε στο https://www.skroutz.gr/privacy. Ανήλικοι επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού αυτού τόπου δύνανται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του, μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους.

3. ΤΙΜΕΣ WEB

Σε δεδομένες χρονικές στιγμές, ενδέχεται οι τιμές κάποιων προϊόντων να διαφέρουν μεταξύ του φυσικού και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Σε περίπτωση που κάποιος πελάτης διαπιστώσει – εκ των υστέρων – ότι κάποιο προϊόν που αγοράστηκε από το φυσικό μας κατάστημα, διατίθεται σε χαμηλότερη τιμή στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα (ή το αντίστροφο), δεν δικαιούται να ζητήσει από την εταιρεία μας την κάλυψη της διαφοράς του εν λόγω ποσού και η εταιρεία μας, αντίστοιχα, δεν έχει καμία τέτοια υποχρέωση.

4. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Το cosmoptical.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, (τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, κλπ.) θα τίθενται σε ισχύ άμεσα, κατόπιν της κοινοποίησής τους, η οποία μπορεί να λάβει χώρα με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης νέων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα. Η εκ μέρους σας χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει την αποδοχή των ανωτέρω όρων.

Επιπροσθέτως, το cosmoptical.gr δύναται, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιήσει, αναστείλει ή διακόψει, προσωρινά ή μόνιμα, οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφίας, της περιγραφής, της τιμής ή των τρόπων διάθεσης οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το cosmoptical.gr, καθώς περιλαμβάνει υπερσυνδέσεις άλλων ιστοσελίδων, ΔΕΝ αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την πολιτική ασφαλείας τους ή για τον τρόπο με τον οποίον αυτές διαχειρίζονται τους ηλεκτρονικούς τους επισκέπτες.

Το cosmoptical.gr έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει, με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, τα διατιθέμενα προς πώληση προϊόντα, μέσω της προβολής φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων παρατηρήσεων. Ωστόσο, ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά, απεικονιστικά).

Το cosmoptical.gr, οι υπάλληλοί του ή άλλοι αντιπρόσωποί του, δεν φέρουν καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών, δεδομένων ή πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας και οποιωνδήποτε άλλων αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την παράνομη χρήση, αντιγραφή ή παρουσίαση της παρούσας ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης με αυτήν ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν το cosmoptical.gr είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Η Εταιρεία απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις και ευθύνες της, που σχετίζονται με πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας του προϊόντος, εφόσον προηγουμένως είχε πληροφορήσει σχετικά τον πελάτη, καθιστώντας τον πλήρως και διεξοδικά ενήμερο σχετικά με την κατάσταση του προϊόντος. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν παρέχει επιπλέον εμπορική εγγύηση σε τέτοιες περιπτώσεις.

6. ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το Cosmoptical.gr, ως εξουσιοδοτημένος και επίσημος αντιπρόσωπος των εταιρειών οπτικών ειδών, των οποίων τα προϊόντα εμπορεύεται, εγγυάται την 100% ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ αυτών, η οποία, εξάλλου, διασφαλίζεται μέσω των αντίστοιχων πιστοποιητικών, εγγυήσεων και συσκευασιών που συνοδεύουν τα προϊόντα.

Κλείστε
Κάντε κλικ για περισσότερα προϊόντα.
Δεν βρέθηκαν προϊόντα.

Μενού

Δημιουργήστε ένα δωρεάν λογαριασμό για να αποθηκεύσετε τα αγαπημένα σας στοιχεία.

Είσοδος

Δημιουργήστε ένα δωρεάν λογαριασμό για να χρησιμοποιήσετε τις λίστες επιθυμιών.

Είσοδος